Verlagsprogramm


Band 8

Frequency Dictionary Ukrainian

Частотний словник української мови

Autor(en) / Herausgeber
Uwe Quasthoff
Sabine Fiedler
Erla Hallsteinsdóttir (Hg.)
Sprache(n)
Englisch, Ukrainisch
Erscheinungsdatum
04.07.2016
Verarbeitung
Broschur
Umfang
125 Seiten und 1 CD-ROM
ISBN
978-3-96023-008-3
Preis
22.00 €
Dokumente / Vorschau
Lieferstatus
lieferbar
Frequency Dictionary Ukrainian

Frequency Dictionary Ukrainian
Autor(en) / Herausgeber
Uwe Quasthoff
Sabine Fiedler
Erla Hallsteinsdóttir (Hg.)
Sprache(n)
Englisch, Ukrainisch
Erscheinungsdatum
04.07.2016
Verarbeitung
Broschur
Umfang
125 Seiten und 1 CD-ROM
ISBN
978-3-96023-008-3
Preis
22.00 €
Dokumente / Vorschau
Lieferstatus
lieferbar
Beschreibung
The series Frequency Dictionaries aims at producing dictionaries with comparable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this series is the first comprehensive compilation using a large-scale empirical base.
The dictionaries are available in print and electronic version. Each dictionary provides the most frequent 1000 word forms ordered by frequency and the most frequent 10000 word forms in alphabetical order. They provide an introductory description of the data and the methodological approach. In addition, language specific statistical information on letters, word structure and structural changes depending on word frequency is provided. The enclosed CD-ROM contains a more comprehensive version of the dictionary as an e-book, with data on relative frequency of up to 1000000 word forms given in alphabetical order.
This series of dictionaries provides the opportunity to explore comparative linguistic topics as well as monolingual issues such as studies on word formation and frequency-based examinations of lexical areas for dictionaries or language teaching.

Серія Частотні словники спрямована на укладання словників з частотними даними, які можна порівнювати для великої кількості різних мов. Для багатьох мов, представлених в цій колекції, ця серія є першим комплексним збірником, що використовує масштабну емпіричну базу. Словники доступні в друкованому та електронному варіантах. Кожен словник містить 1000 найбільш частотних словоформ, розташованих за спадом частот, і 10 000 найчастотніших словоформ в алфавітному порядку. Вони мають попередній опис даних, а також пояснення застосованого методологічного підходу. Крім того, подано статистичну інформацію, особливу для кожної мови, що стосується букв, структури слова і структурних змін. Доданий компакт-диск містить більш повну версію Словника у форматі електронної книги. Він включає в себе дані про відносну частоту 1 000 000 найчастотніших словоформ, розташованих в алфавітному порядку. Кількість словоформ для конкретної мови залежить від розміру і складу використаного корпусу. Цей список слів (із частотними класами) також доступний у вигляді простого текстового файлу на компакт-диску як в алфавітному, так і в частотному порядку. За допомогою цього файлу можна легко згенерувати списки слів для застосування в різних дослідженнях. Форми слів в друкованій частині словника було ретельно перевірено вручну, щоб визначити неправильні форми або слова, які пишуться відповідно до нових правил правопису. На відміну від цього, більш повний список на компакт-диску було перевірено лише за допомогою автоматичних ймовірнісних критеріїв.
Для укладання словників було послідовно використано комплексні джерела Лейпцізької колекції корпусів (Leipzig Corpora Collection), доступні в електронному вигляді. Корпуси, на яких базуються окремі частотні словники, містять газетні матеріали, статті з Вікіпедії та інші випадково зібрані тексти, доступні в Інтернеті. Їх можна знайти за адресою http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/.
Ця серія словників дає можливість досліджувати співвідносні лінгвістичні теми на основі різних мов, а також такі питання в межах однієї мови, як дослідження зі словотвору, частотне вивчення лексики для її відбору у словники чи з лінгвометодичною метою. Наведені тут статистичні дані можуть стати відправною точкою досліджень у різних галузях. Назва частотних словників завжди містить у собі назву мови англійською мовою, мовою оригіналу, а також включає свої три літери абревіатури відповідно до ISO 639-3.
weniger
The series Frequency Dictionaries aims at producing dictionaries with comparable frequency data for a large number of different languages. For many of the languages featured in this collection, this ...
mehr
Frequency Dictionaries, Erla Hallsteindóttir, Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Lexik, Linguistik, Wörterbuch, Ukraine, Osteuropa