Verlagsprogramm

Veröffentlichungen von Marcin Wołoszyn

The Sphinx. Sfinks
Iwona Florkiewicz, Adrian Jusupović, Alexandr Musin, Marcin Wołoszyn (Hg.) The Sphinx. Sfinks of Slavic sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type“ from Czermno in their East European context. słowiańskiej sfragistyki - plomby "typu drohiczyńskiego" z Czermna a wschodnioeuropejskim tle porównawczym 2 Halbbände, 1754 Seiten, Hardcover, 50,00 € ISBN 978-3-96023-289-6
From Cherven‘ Towns to Curzon Line. Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona
Marcin Wołoszyn (Hg.) From Cherven‘ Towns to Curzon Line. Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st century. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI wieku 2 Halbbände, 1416 Seiten, Hardcover, 35,00 € ISBN 978-3-96023-156-1
The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych
Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe
Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexandr Musin, Perica Špehar (Hg.) Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe Archaeological and Historical Evidence 2 Halbbände, 1486 Seiten, Hardcover, 49,00 € ISBN 978-3-86583-659-5
« zurück