Verlagsprogramm

Position: Übersicht > Veröffentlichungen des GWZO Leipzig > Frühzeit Ostmitteleuropas
Herausgegeben von Andrzej Buko, Christian Lübke und Małgorzata Rybicka
The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych
Early Medieval Settlement in the Chełm Land
Band 7 Tomasz Dzienkowski Early Medieval Settlement in the Chełm Land Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej 720 Seiten, Hardcover, 35,00 € ISBN 978-3-96023-437-1
The Sphinx. Sfinks
Band 6 Iwona Florkiewicz, Adrian Jusupović, Alexandr Musin, Marcin Wołoszyn (Hg.) The Sphinx. Sfinks of Slavic sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type“ from Czermno in their East European context. słowiańskiej sfragistyki - plomby "typu drohiczyńskiego" z Czermna a wschodnioeuropejskim tle porównawczym 2 Halbbände, 1754 Seiten, Hardcover, 50,00 € ISBN 978-3-96023-289-6
The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych
From Cherven‘ Towns to Curzon Line. Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona
Band 3 Marcin Wołoszyn (Hg.) From Cherven‘ Towns to Curzon Line. Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st century. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI wieku 2 Halbbände, 1416 Seiten, Hardcover, 35,00 € ISBN 978-3-96023-156-1
The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych.
Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe
Band 1 Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexandr Musin, Perica Špehar (Hg.) Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe Archaeological and Historical Evidence 2 Halbbände, 1486 Seiten, Hardcover, 49,00 € ISBN 978-3-86583-659-5